Hjem
Hjem  → Tilskudd til idrett for økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til idrett for økonomisk vanskeligstilte


Asker idrettsråd ønsker å bidra til at alle skal ha mulighet for å være med i idretten. Politikerne har sett behovet for et tilskudd for å sikre at økonomi ikke er en barriere til deltagelse og har bevilget kr 300 000,- til formålet.

 

I tillegg har Akershus idrettskrets tildelt kr. 110 000 til Asker idrettsråd for tildeling til idrettslagene våre.


Asker idrettsråd og Asker kommune utlyser med dette tilskudd til idrett for økonomisk vanskeligstilte med søknadsfrist 1. mai (utsatt fra 31. mars).


Publisert onsdag 27. mars 2019 kl. 22:53
Av: Gry E. Garlie

Tilskudd til idrett for økonomisk vanskeligstilte

Vedlegg

.pdf-fil   Retningslinjer   (122 Kb)
.pdf-fil   Vedlegg til idrettslagene   (82 Kb)
.pdf-fil   Søknadsskjema 2019   (123 Kb)

Politikerne har bevilget kr. 300 000,- som tilskudd til idrett for økonomisk vanskeligstilte. Vedlagt følger retningslinjer og søknadsskjema som idrettslagene skal benytte ved søknad.

 

I tillegg har Akershus idrettskrets tildelt kr. 110 000 til Asker idrettsråd for tildeling til idrettslagene våre. Idrettsråd fra utvalgte kommuner kan søke om tilskudd til hjelp for barn og ungdom i familier med vedvarende lavinntekt.I tillegg har Akershus idrettskrets tildelt kr. 110 000 til Asker idrettsråd for tildeling til idrettslagene våre. Idrettsråd fra utvalgte kommuner kan søke om tilskudd til hjelp for barn og ungdom i familier med vedvarende lavinntekt.

 

Vi oppfordrer alle idrettslagene til å gjennomgå sine rutiner for å følge opp innbetaling av medlemskontingent og treningsavgifter slik at man på best mulig måte kan sikre at idretten er tilgjengelig for alle og at ikke økonomi er en barriere for deltagelse.

 

For å sikre at vi i tilstrekkelig grad får kommunisert tilskuddet til idrettslagene utsettes søknadsfrist til 1. mai 2019. Det er mange gode løsninger som etableres i de ulike idrettslagene og Asker idrettsråd ønsker at flest mulig idrettslag skal søke fra tilskuddet.

 

Send søknad til post@askeridrettsrad.no. Asker kommune v/avdeling Natur og Idrett og Asker idrettsråd vil i felleskap vurdere tildeling.
Kontakt gjerne daglig leder Gry E. Garlie ved spørsmål.
M: 90 78 15 15
E:   gry@askeridrettsrad.no← Gå tilbake til forrige side  slider-shadow-bg.png
Til toppen av siden
Til toppen av siden