Hjem
Hjem  → Ønsker du å være med på en idrettsaktivitet?

Ønsker du å være med på en idrettsaktivitet?


Mange barn og unge er ikke med på fritidsaktiviteter. For noen blir det for dyrt, andre mangler informasjon om hvilket tilbud som finnes, når og hvor det er trening, eller hvordan de kan bli med. Fritidserklæringen sier at alle barn og unge har rett til å være med i en fritidsaktivitet. Gjennom prosjektet Aktivitetsguide vil vi bidra til det.

 

Har du barn i alderen 6 – 19 år eller er du en ungdom under 19 år som ikke er med på en idrettsaktivitet, men som ønsker et fritidstilbud og fysisk aktivitet?

Da kan vi hjelpe deg!

 • Hvordan begynner jeg?

 • Hvem skal jeg kontakte?

 • Hvilke plikter gjelder for å være med i en aktivitet?


Publisert mandag 05. november 2018 kl. 20:46
Av: Gry E. Garlie

Ønsker du å være med på en idrettsaktivitet?

Vedlegg

.pdf-fil   Skjema for søknad om aktivitetsguide   (381 Kb)

 

Hvordan begynner jeg?

Hvem skal jeg kontakte?

Hvilke plikter gjelder for å være med i en aktivitet?

 

Aktivitetsguiden hjelper deg med å finne svar på disse og andre spørsmål. En aktivitetsguide er en person som kan språket ditt og arbeider for å få barn og ungdom inn i en aktivitet.

 

En meningsfull og aktiv fritid er viktig for alle, og har stor verdi for både voksne og barn.

Tilbudet er ment for barn og ungdom som ikke deltar i en fritidsaktivitet i dag. Det kan være familier med lav inntekt eller andre som av ulike grunner føler at de trenger en aktivitetsguide for å komme i gang.

 

Asker idrettsråd, Asker kommune og Nav Asker har etablert Aktivitetsguide ordningen i Asker med støtte fra BUFDIR og Lions.

 

Hva skal du gjøre for å delta?

Fyll ut vedlagte søknadsskjema. Skjemaet sendes til Asker Idrettsråd på e-post post@askeridrettsrad.no eller leveres til din koordinator i NAV.

 

Hva skjer videre?

 • Koordinator finner en passende aktivitetsguide.

 • Aktivitetsguiden tar kontakt med deg.

 • Asker idrettsråd avtaler et møte med dere for å finne ut hva barnet ønsker og gir

  informasjon om deltakelse i norsk idrett. De sjekker aktuelle idrettslag, treningstider

  og kontaktpersoner.

 • Aktivitetsguiden følger dere inn i ønsket idrett/klubb, og møter på trening sammen

  med barnet og foresatte i starten og bistår med å finne riktig utstyr.

 • Utgifter til utstyr som er nødvendig for å delta kan dekkes av midler i prosjektet

  dersom det ikke er økonomi til dette selv.

 • Dersom du/dere har behov for å få dekket medlemskontingent som kreves for å

  delta, kan dere søke NAV, idrettslaget eller Asker idrettsråd om dette.

  Er det noe mere å lure på? Fyll ut skjema og bli med - nå!

   

   

  Kontakt daglig leder Gry E. Garlie i Asker idrettsråd ved spørsmål.

  M: 90 78 15 15

  E: gry@askeridrettsrad.no

   
← Gå tilbake til forrige side  slider-shadow-bg.png
Til toppen av siden
Til toppen av siden