Hjem
Hjem  → Dokumenter til årsmøte AIR onsdag 24. april 2019

Dokumenter til årsmøte AIR onsdag 24. april 2019


Asker idrettsråd ønsker velkommen til årsmøte onsdag 24. april k. 18:00 på ROS arena i Spikkestad. Det er registrering og serveres en liten matbit fra kl. 1900 - rett i ettekant av allmøtet for idrettslagene i Asker, Røyken og Hurum.

 

Vennligst se vedlegg for saksliste og øvrige årsmøtedokumenter.

 

Vi tillater etteranmeldelse for idrettslag til og med mandag 22. april. Husk å benytte påmeldings- og fullmaktsskjema.


Publisert mandag 15. april 2019 kl. 12:09
Av: Gry E. Garlie

Dokumenter til årsmøte AIR onsdag 24. april 2019

Vedlegg

.pdf-fil   Årsmøte AIR 2019 - Vedlegg 1) Agenda og sakliste   (5,2 Mb)
.pdf-fil   Årsmøte AIR 2019 - Vedlegg 2) Forslag forretningsorden   (23 Kb)
.pdf-fil   Årsmøte AIR 2019 - Vedlegg 3) Styrets beretning 2018   (12,5 Mb)
.pdf-fil   Årsmøte AIR 2019 - Vedlegg 4) Revisjonsberetning 2018   (378 Kb)
.pdf-fil   Arsmote_AIR_2019__Vedlegg_5)_Sak_5_Regnskap_med_noter_2018_41720191438312.pdf   (853 Kb)
.pdf-fil   Årsmøte AIR 2019 - Vedlegg 6) Regnskap med noter 2018   (73 Kb)
.pdf-fil   Årsmøte AIR 2019 - Vedlegg 7) Sammenslutning IR   (77 Kb)
.pdf-fil   Årsmøte AIR 2019 - Vedlegg 8) Ny Lov Asker idrettsråd   (152 Kb)
.pdf-fil   Årsmøte AIR 2019 - Vedlegg 9) Kriterier LAM 2020   (65 Kb)
.pdf-fil   Årsmøte AIR 2019 - Vedlegg 10) Fullmakt til styret ifm sammensluning IR   (60 Kb)
.pdf-fil   Årsmøte AIR 2019 - Vedlegg 11) Forslag budsjett 2019   (78 Kb)
.pdf-fil   Årsmøte AIR 2019 - Vedlegg 12) Valg   (31 Kb)

Vennligst se vedlegg for saksliste og øvrige dokumenter til årsmøtet.

Kontakt styreleder Karina Messel eller daglig leder Gry E. Garlie ved spørsmål.

 

 

Agenda

Vedlegg 1) Agenda og saksliste

Vedlegg 2) Forslag til forretningsorden

Vedlegg 3) Styrets beretning 2018

Vedlegg 4) Revisjonsberetning 2018

Vedlegg 5) Årsregnskap med noter 2018

Vedlegg 6) Forslag arbeidsprogram 2019

Vedlegg 7)  Sak 7:1 Sammenslutning med Røyken idrettsråd og Hurum idrettsråd 01.01.2020

Vedlegg 8)  Sak 7:2 Forslag ny Lov for Asker idrettsråd

Vedlegg 9)  Sak 7:3 Kriterier tildeling av Lokale Aktivitetsmidler 2020

Vedlegg 10) Sak 7:4 Fullmakt styret i Asker idrettsråd til å løse formelle saker frem til sammenslutning med Røyken
                      idrettsråd og Hurum idrettsråd

Vedlegg 11) Forslag budsjett 2019

Vedlegg 12) Valgkomiteens innstilling til valg 2019
← Gå tilbake til forrige side  slider-shadow-bg.png
Til toppen av siden
Til toppen av siden