Hjem
Hjem  → Tildeling LAM midler 2019

Tildeling LAM midler 2019


Lokale AktivitetsMidler er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Total tildeling til idretten er i år 372 357 775 kroner og Asker idrettsråd har fordelt 5 001 9177 kroner fra Kulturdepartementet til idrettslagene i kommunen. 

 

Fordelingen er gjennomført etter kriterier vedtatt i årsmøtevedtak i Asker idrettsråd og beregnet ut fra antall barn og unge i alderen 6-19 år, funksjonshemmede og idrettsskoler i det enkelte idrettslag. 


Publisert onsdag 23. oktober 2019 kl. 23:14
Av: Gry E. Garlie

Tildeling LAM midler 2019

Vedlegg

.pdf-fil   Tildelingsbrev_NIF__LAM_midler_2019_10262019233833.pdf   (320 Kb)
.pdf-fil   LAM_2019__NIFs_anbefalingsbrev_til_idrettsrad_10262019233821.pdf   (185 Kb)
.pdf-fil   LAM_2019__fordeling_per_kommune_10262019233822.pdf   (709 Kb)

Årets fordeling er gjennomført etter kriterier vedtatt i årsmøtevedtak i Asker idrettsråd og beregnet ut fra antall barn og unge i alderen 6-19 år, funksjonshemmed og idrettsskoler i det enkelte idrettslag. 

 

Fordeling 2019:

 
← Gå tilbake til forrige side  slider-shadow-bg.png
Til toppen av siden
Til toppen av siden